Yahoo Answers จะปิดใช้งานในวันที่ 4 พฤษภาคม 2021 (เวลาตะวันออก) และตอนนี้เว็บไซต์ Yahoo Answers จะอยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียว คุณสมบัติหรือบริการอื่นๆ ของ Yahoo หรือบัญชี Yahoo ของคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดใช้งาน Yahoo Answers และวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลของคุณในหน้าความช่วยเหลือนี้

Lv 619,873 points

?

คำตอบทีโปรดปราน26%
คำตอบ3,325

Technician สิ่งที่อันตรายที่สุดของอย่างหนึ่งของตัวตนมนุษย์คืออุดมการณ์ เมื่อมนุษย์เราปราถนาบรรลุถึงอุดมการณ์ เพื่อที่จะให้เข้าสู่เป้าหมายนั้น คนเราทำได้ทุกอย่าง หรือมองทุกสิ่งที่ตนเองทำเป็นความชอบธรรมทั้งสื้น ส่วนตัวไม่อยู่ข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในแนวคิดทางการเมือง และไม่อยากเป็นคนที่ยึดมั่นอยู่กับอุดมการณ์ใดๆ ไม่อยากสร้างสงคราม ไม่นิยมลัทธิบูชาวีรบุรุษ เพราะเชื่อว่าทุกคน ก็ต่างเชื่อว่าตัวเองยืนอยู่กับความถูกต้อง ตามแนวคิดของตนเองกันทุกคน

ขออภัย ไม่มีอะไรจะให้ดูที่นี่! กิจกรรมนี้เป็นส่วนตัว